קערת הפסח
הגדה של פסח


משחקים לפסח

כל המשחקים של רונית שדה     

עשר מכות מצריים     

זכרון לפרחים     

משחקים ולומדים     

חידון מידע /רונית שדה     

משחק התאמה/צרופי מילים /רונית שדה     

משחק התאמה /מכות מצרים /רונית שדה     

משחק התאמה /יחיד רבים /רונית שדה     

השלם את המשפטים /רונית שדה     

מי יוצא דופן /רונית שדה     

תמונות מספרות /רונית שדה     

מבוך /רונית שדה     

משחק זכרון תמונות ומילים /רונית שדה     

משחק זכרון תמונות ומשפטים /רונית שדה     

תפזורת במצרים/רונית שדה     

תפזורת ליל הסדר/רונית שדה     

מי אני ? סמלי החג /רונית שדה     

נמתח את פרעה /רונית שדה     

רבוע הקסם- יציאת מצרים /רונית שדה     

רבוע הקסם- ליל הסדר /רונית שדה     

מידע על פרחי האביב /רונית שדה     

קישורים

אביב הגיע פסח בא- בגלים     

מכללת קיי     

"שיטים" מכון החגים