חגי תשרי
ראש השנה
    על השופר/סרטון
    התחלות חדשות
   משחקים /רונית ש.
    סודוקו מילים- רונית ש.
   
סודוקו תמונות- רונית ש.
   
שנה טובה
   
מתנה לראש השנה
   
שנים עשר ירחים
   
ברכות /מירי צללזון
   
שירון
   
משחק זכרון
   
הפיוט אדון הסליחות/ע"פ הנוסח הספרדי
   
לוח שנה עברי
    קישורים בנושא בשפות שונות
    ראש השנה בגלים
    מסכת לראש השנה
    הכנת ברכות לראש השנה- פעילות מודרכת
    חודש תשרי - מידע
    ראש השנה באתר הסוכנות היהודית
    ראש השנה באתר חגים
    מידע למורים
    שיר לחודש תשרי- הפעלה
    ראש השנה במכללת קיי
    ראש השנה באתר הקיבוצים
    סודוקו לראש השנה
    חוברות מעניינות
    מידע על השופר ופעילות
    לתלמידים הלומדים אנגלית?What is Rosh HaShana
   

 
 
יום כיפור

    כל אחד והסליחה שלו
    תקיעת שופר
    מצגת על יום כיפור
    עשרת ימי תשובה
    אמי"ת- מנהגים ואיסורים
    יום הכיפורים בעופרים
    אתר חגים
    חב"ד- החג ומהותו
    ונתנה תוקף
    הסליחה
    כל נדרי
    Yom Kipur- לתלמידים הלומדים אנגלית

סוכות
    סדרו לפי הסדר הנכון-תאמה
    משחק התאמה
    משחק ארבעת המינים
    משחק לסוכות
    שלומית בונה סוכה/השיר
    בניית סוכה/משחק
    לתלמידים הלומדים אנגלית ?What is Sukkotהקמת האתר: אסנת שמיר