הופך עברית

הדבק את הטקסט המיועד להיפוך בחלון הלבן.
לחץ על "Reverse" - הטקסט יתהפך, השחר והעתק אותו.
אם הכפתור "Reverse" לא עובד נסה את הכפתורים האחרים.