מייל לשושי המזכירה    טל' שושי-08-6802700     פקס-08-6802735     ד.נ.חוף אשקלון      טל' שורה 08-6802701    מייל לשורה המזכירה