לפניכם תמונות המקדשים העתיקים מיוון
אפשר לקרב את התמונה ולהרחיקה.

נסו למצוא מה מאפיין את כל המקדשים שבתמונות.
איך נבנו המקדשים? מאילו חומרים?היכן נבנו? וכו'

כתבו במחברת את המאפיינים שמצאתם.
מה אפשר ללמוד מכך על תרבות יוון העתיקה ועל החיים בתקופה זו?למשחק הזכרון

בחזרה לדף הפתיחה